lunes, 30 de marzo de 2009

Algunos datos de interés

Estendard: El fons de l'estendard és de domàs de seda de color cru. Al mig hi ha l'escut de la confraria i el decoren brodats de fil d'or i passamaneria daurada. Els acabats són en floc i borles d'or.
Passos: El pas representa la primera caiguda de Jesús, anant cap a la muntanya on fou crucificat. Hi ha quatre figures centrals: Jesús turmentat, torturat i agenollat patint el calvari d dur la Creu. El Cirineu que intenta ajudar-lo, un romà amb una llança que observa la trista situació, i una persona, no romana, maltracta i fa patir Jesús mitjançant un cinglador. A partir d'aquesta escenahi ha fanals que il.luminen el pas, i lliris i calvells de color vermell que l'embelleixen. Aquest pas fou construït a Olot.
Observacions històriques: Els pares carmelites establiren l'any 1930, la confraria de Nostra Senyora del Carme amb l'anim de donar cabuda als seglars que desitjaven formar part de la gran família carmelita i per això li posaren el nom de Setmana Devota del Carme.
(Datos extraidos del libro "Les Confraries de Mallorca", coordinado por Damià Nicolau, de la Asociación de Cofradías de Porreres")